Thursday, August 30, 2007

a bathing coke


god i just luv puns

Ork x shiekO x cOke = live painting merdeka mural at Sg.Wang

'Supasoniksnailstudio'

2 comments:

tomoe said...

konnichiwa! Shiekoreto san

今年の夏は暑かったです。
(kotoshi no natu wa atukatta dssu.)
熱中症(Heat stroke)で死んだ人がいつもより多かったです。
(netthusho de sindahito ga itumoyori ookattadesu.)

安倍総理、そっくり!!
(abesori, sokkuri!!)
佐藤栄作(第61~63代内閣総理大臣)にも似ています。
(satoeisaku nimo niteimasu.)
佐藤栄作は安倍のおじさんです。
(satoeisaku wa abe no ogisandesu.)
似ているので驚きました
(niteirunode odorokimasita.)
では、またね。
dewa matane.

Shieko said...

Tomoesan,
konnichiwa,genki?
arigatou gozaimasu,..
ano Irasto wa Nihon no daitouryou desu, Abesan to nihon no yumei fashion logo "a bathing ape desu"
ii 'idea' da to omoimasu...
hehe

mareishia mou hontou ni atsui desu,..
mareshia de kumori ya ame mo ii tenki desu